OMNISPORTKAMP

Praktische Informatie

omnisport1

Locatie:
Sporthal Den Heurk, Heurkstraat 3, 3090 Overijse (Google Maps)

Prijs:
Voor deze 4 dagen sportplezier bedraagt de deelnameprijs 90 EUR en vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin 80 EUR. Hierin zijn de activiteiten, sportverzekering en het fiscale attest inbegrepen
(op rek BE50 001676346118)

Wanneer:

Het omnisportkamp gaat door in de eerste week van januari, van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 januari 2018 van 9u00 tot 16u00 en is er opvang van 8u00 tot 09u00 en van 16u00 tot 17u00

Voornaam kind *

Naam kind *

Geboortedatum kind (DD/MM/JJJJ) *

Straat + nr *

Postcode + Gemeente *

Telefoonnummer *

Naam ouders *

Email adres *

Extra informatie